baner
You are here:   Home / Terapia logopedyczna dla uczniów klas 0-VI z zaburzoną mową
large small default
Terapia logopedyczna
PDF Drukuj

Sprawozdanie z pracy w marcu 2010 r.

argaiv1007

Prowadząca zajęcia: Mariola Sędłak

Skupiłam swoje działania na następujących zadaniach:

 • doskonaleniu słuchu fonemowego usprawniając analizator słuchowy i wzrokowy dziecka
 • ćwiczeniach buzi i języka na podstawie wierszyków logopedycznych i  krótkich bajkach
 • doskonaleniu prawidłowej mowy  na bazie historyjek wyrazowo- obrazkowych i niedokończonych wypowiedziach kierowanych przez nauczyciela
 • ćwiczeniach w poprawnej artykulacji głosek syczących wykorzystując program multimedialny „Logopedia” oraz „Czytam i Piszę”
 • kontynuowałam usprawnianie prawidłowej artykulacji głosek szumiących i głoski „r”,na podstawie znanych wierszyków z literatury dziecięcej, krótkich piosenek dla dzieci
 • zadaniach językowych połączonych z ekspresją plastyczną i muzyczną
 • ćwiczeniach oddechowych
Dzieci poprawnie wykonywały ćwiczenia logopedyczne. Potrafią sprawnie posługiwać się technologią komputerową. Bardzo chętnie wypowiadają się na dany temat. Dzieci, które jeszcze nie umieją poprawnie artykułować niektórych głosek poczyniły duże postępy w terapii logopedycznej. Najwięcej trudności ma w dalszym ciągu Radosław Świadek z klasy I d.
 
PDF Drukuj
Sprawozdanie z pracy w lutym 2010 r.

Prowadząca zajęcia: Ewa Piluś

Zajęcia logopedyczne w miesiącu lutym polegały na usprawnianiu u uczniów aparatu artykulacyjnego. Utrwalaniu głoski sz w wyrazach występujących w grach planszowych. U niektórych dzieci pogłębiałam oddech i wydłużałam fazę wydechową. Kształtowałam nawyk oddychania przez nos. Podczas ćwiczeń dzieci różnicowały głoski szumiące i syczące. Wybrzmiewały głoski dźwięczne w izolacji i sylabach. Wywoływały głoskę r poprzez odpowiednią artykulację d.

Efekty z realizacji zajęć w miesiącu lutym:
 • usprawnienie aparatu artykulacyjnego;
 • utrwalenie głoski sz w wyrazach podczas gier planszowych;
 • pogłębienie i wydłużenie fazy wydechowej;
 • ukształtowanie nawyku oddychania przez nos;
 • wyrobienie umiejętności różnicowania głosek szumiących od syczących;
 • pozyskanie umiejętności wybrzmiewania głoski dźwięcznej w izolacji i sylabach;
 • wywoływanie głoski r poprzez odpowiednią artykulację głoski d.
 
PDF Drukuj
Sprawozdanie z pracy w styczniu 2010 r.

Prowadząca zajęcia: Ewa Piluś


Podczas zajęć logopedycznych w miesiącu styczniu przeprowadziłam diagnozę wstępną wśród uczniów biorących udział w tych zajęciach. Zbadałam artykulację poszczególnych głosek. Pozwoliło mi to przyjrzeć się problemom z wymową i wadą wymowy dzieci. Uczniowie ćwiczyli poprawny oddech oraz mięśnie narządów mowy. Dużą radość dzieciom sprawiły ćwiczenia podniebienia miękkiego. Wszystkie ćwiczenia wykonywały dość sprawnie i dokładnie. Usprawniały język oraz wywoływały głoski szumiące w izolacji. Ćwiczyły aparat artykulacyjny. Utrwalały głoski szumiące w sylabach oraz wyrazach. Uczniowie uzyskiwali wibrację języka poprzez odpowiednie ćwiczenia.

Efekty z realizacji zajęć w miesiącu styczniu:
 • zdiagnozowanie problemów z wymową i wadą wymowy uczniów;
 • wyćwiczenie poprawnego oddechu;
 • usprawnienie mięśni narządów mowy;
 • wyćwiczenie sprawności narządów artykulacji i podniebienia miękkiego;
 • usprawnienie języka oraz wywołanie głoski szumiącej w izolacji;
 • utrwalenie głoski szumiącej w sylabach oraz wyrazach;
 • wprowadzenie języka w drganie poprzez odpowiednie ćwiczenia;
 
PDF Drukuj

Sprawozdanie z pracy w styczniu 2010 r.

Prowadząca zajęcia: Mariola Sędłak

W miesiącu styczniu rozpoczęłam  realizację zajęć logopedycznych w ramach nowego projektu. Skupiłam swoje działania na następujących zadaniach:
-ćwiczeniach buzi i języka przed lustrem,
-pionizacji języka u większości uczniów,
-doskonaleniu wymowy głosek szumiących i głoski „r”,
-doskonaleniu prawidłowej wymowy głosek dźwięcznych ,
-ćwiczeniach oddechowych i emisyjnych

Uczniowie potrafią w prawidłowy sposób wykonać  ćwiczenia buzi i języka, zaczynają różnicować głoski dźwięczne w opozycjach z głoskami bezdźwięcznymi , umieją demonstrować  układ narządów mowy podczas realizacji głosek szumiących i głoski „r”. Dzieci bardzo  chętnie bawiąc się ćwiczą prawidłowe oddychanie. Ćwiczenia  emisyjne i oddechowe często stosuję w terapii jąkania.
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL