baner
You are here:   Home / Terapia logopedyczna dla uczniów klas 0-VI z zaburzoną mową
large small default
Terapia logopedyczna
PDF Drukuj

Sprawozdanie z pracy w maju 2010 r.

argaiv1161

Prowadząca zajęcia: Ewa Piluś

W miesiącu maju pierwsza grupa uczniów ćwiczyła mięśnie narządów mowy Ćwiczyła pionizację języka, a także usprawniała aparat artykulacyjny. Uczniowie utrwalali głoski szumiące i syczące w trakcie czytania wierszy i krótkich tekstów. Wybrzmiewali głoski dźwięczne w izolacji, w sylabach i wyrazach. Różnicowali głoski dźwięczne i bezdźwięczne w wyrazach, zdaniach. Utrwalali głoski dźwięczne i bezdźwięczne w pisaniu ze słuchu oraz w głośnym czytaniu wierszy J. Tuwima. Druga grupa uczniów ćwiczyła pionizację języka. Usprawniała mięśnie języka i warg. Ćwiczyła oddech i fonację. Uczniowie wybrzmiewali d dziąsłowe w sylabach i wyrazach. Wybrzmiewali głoski dźwięczne w izolacji, sylabach i wyrazach. Utrwalali głoski szumiące i syczące w pisaniu ze słuchu. Różnicowali głoski dźwięczne i bezdźwięczne w wyrazach i zdaniach. Pisali zdania z głoskami dźwięcznymi i bezdźwięcznymi ze słuchu. Trzecia grupa także usprawniała aparat artykulacyjny. Ćwiczyła pionizację języka, mięśnie narządów mowy. Uczniowie utrwalali d-dziąsłowe w sylabach, wyrazach i zdaniach. Utrwalali głoski szumiące w czytaniu wierszy i krótkich tekstów. Wywoływali głoskę „r poprzez utrwalanie grup spółgłoskowych: td, tdn, tdo, tde, tdu, a także w izolacji, sylabach i wyrazach. Ćwiczyli głoski nosowe. Utrwalali z programem „ Reksio i ortografia” głoski bezdźwięczne, dźwięczne i nosowe.

Efekty z realizacji zajęć w miesiącu maju:
 • rozćwiczenie mięśni narządów mowy;
 • opanowanie pionizacji języka;
 • utrwalenie głosek szumiących i syczących w trakcie czytania wierszy i krótkich tekstów;
 • wybrzmiewanie głosek dźwięcznych w izolacji, sylabach i wyrazach;
 • potrafią różnicować głoski dźwięczne i bezdźwięczne w wyrazach, zdaniach;
 • utrwalali głoski dźwięczne i bezdźwięczne w pisaniu ze słuchu oraz w głośnym czytaniu wierszy J. Tuwima ;
 • potrafią wybrzmiewać d- dziąsłowego w sylabach i wyrazach;
 • utrwalili głoski szumiące i syczące w pisaniu ze słuchu;
 • potrafią pisać głoski dźwięczne i bezdźwięczne w zdaniach ze słuchu;
 • potrafią wywołać głoskę „ r” przez utrwalenie grup spółgłoskowych: td, tdn, tda, tdo, tde, tdu;
 • potrafią wymawiać głoski nosowe i pisać je ze słuchu w wyrazach.
 
PDF Drukuj

Sprawozdanie z pracy w maju 2010 r.

Prowadząca zajęcia: Mariola Sędłak

W miesiącu maju skupiłam się na następujących zagadnieniach:

 • doskonalenie słuchu  fonemowego  oraz syntezy  i analizy fonemowej wyrazów o łatwej i trudnej budowie fonetycznej ze szczególnym uwzględnieniem głosek szumiących i głoski „r”.
 • ćwiczeniach  buzi i języka  wykorzystując wierszyki logopedyczne „Baba Jaga robi wiosenne porządki” oraz „Bolek i Lolek na dzikim zachodzie”.
 • prawidłowym  zapisie  wyrazów zawierających głoski szumiące i głoskę „r” .
 • ćwiczeniach poprawnej artykulacji głosek ,z którymi dzieci maja najwięcej problemów w wymowie(w tym głosek dźwięcznych , tylnojęzykowych  oraz  międzyzębowych.
 • zadaniach językowych połączonych z tworzeniem prostych układów rytmicznych –mowa rytmizowana
 • ćwiczeniach oddechowych i emisyjnych
 • grach grupowych polegających na kształtowaniu pamięci, koncentracji uwagi i poprawności w mówieniu
Efekty pracy na zajęciach:
 • poprawa wymowy głosek wadliwie realizowanych
 • prawidłowe oddychanie i połykanie
 • sprawniejsze  zapisywanie głosek trudnych , mniej błędów ortograficznych
 • chętne wypowiadanie się na dany temat
 
PDF Drukuj
Sprawozdanie z pracy w kwietniu 2010 r.

Prowadząca zajęcia: Ewa Piluś


Uczniowie w miesiącu kwietniu ćwiczyli motorykę języka. Różnicowali głoski szumiące syczące w wyrazach i zdaniach. Przeprowadziłam u nowych uczniów diagnozę sprawdzającą. Pozwoliła ona sprawdzić umiejętność wybrzmiewania głosek szumiących i syczący. Inna grupa uczniów usprawniała aparat artykulacyjny. Utrwalałam głoski szumiące i syczące w wyrazach i zdaniach. U kolejnej grupy uczniów badałam artykulację poszczególnych głosek. Uczniowie wybrzmiewali głoskę „ż” w izolacji, sylabach, wyrazach oraz zdaniach. Starali się wywoływać głoskę „r” w grupach spółgłoskowych „td”, „dd” oraz „tdn”. Utrwalali także głoski „sz”, „cz” w wyrazach i zdaniach. Ćwiczyli pionizację języka. Uzyskiwali wibrację języka wymawiając „d- dziąsłowego”- (w sylabach).

Efekty z realizacji zajęć w miesiącu marcu:
 • wyćwiczenie motoryki języka,
 • umiejętność różnicowania głosek szumiących od syczących,
 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego,
 • uzyskanie wibracji języka,
 • utrwalenie głosek szumiących i syczących,
 • umiejętność wybrzmiewania głoski „ż” w izolacji, sylabach, wyrazach i zdaniach,
 • umiejętność wywoływania głoski „r” w grupach spółgłoskowych „td”, „dd” oraz „tdn”,
 • utrwalenie głoski „sz” i „cz” w wyrazach i zdaniach,
 • umiejętność pionizacji języka i wymawiania „d- dziąsłowego”.
 
PDF Drukuj
Sprawozdanie z pracy w kwietniu 2010 r.
Prowadząca zajęcia: Mariola Sędłak

W miesiącu kwietniu doskonaliłam u dzieci następujące treści logopedyczne:

 • słuch fonemowy oraz syntezę i analizę fonemową wyrazów o trudnej budowie fonetycznej
 • ćwiczenia buzi i języka przed lustrem
 • prawidłową wymowę wyrazów zawierających głoski szumiące i syczące , budowanie zdań z tymi wyrazami
 • ćwiczenia poprawnej artykulacji głosek syczących i szumiących wykorzystując puzzle logopedyczne zawierające cienie przedmiotów i rozsypanki literowe
 • doskonaliłam wymowę głoski „r” w grupach spółgłoskowych tr, dr, kr, gr w zależności od postępolw dzieci
 • zadaniach językowych połączonych z ekspresją plastyczną i muzyczną
 • ćwiczeniach oddechowych i emisyjnych
 • dzieci uczyły się też krótkich piosenek o tematyce wiosennej zawierających ćwiczenia ortofoniczne

Dzieci starały się poprawnie wykonywać ćwiczenia logopedyczne. Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie otworzyli się emocjonalnie i zaczynają aktywnie uczestniczyć w zajęciach.  Bardzo chętnie wypowiadają się na dany temat. Ponieważ rozpoczęłam pracę z nową grupą dzieci nie wszyscy radzą sobie sprawnie z ćwiczeniami logopedycznymi.
 
PDF Drukuj
Sprawozdanie z pracy w marcu 2010 r.

Prowadząca zajęcia: Ewa Piluś


W trakcie zajęć logopedycznych w miesiącu marcu u wszystkich uczniów w dalszym ciągu usprawniałam aparat artykulacyjny. Podczas ćwiczeń zwróciłam uwagę na pionizację języka, usprawnianie warg i żuchwy oraz podniebienia miękkiego. Uczniowie ćwiczyli wybrzmiewanie głoski cz w izolacji i sylabach. Utrwalali głoski szumiące w zdaniach i krótkich wierszach. A także utrwalali głoski dźwięczne w wyrazach i zdaniach. Niektórzy uczniowie utrwalali prawidłowy tor oddechowy w pozycji leżącej i stojącej. Nowi uczniowie zostali zdiagnozowani oraz wybrzmiewali głoskę sz w izolacji, sylabach i wyrazach. Starali się w dalszym ciągu rozdźwięczać aparat mowy. Różnicowali głoski szumiące od syczących. Grupa uczniów utrwalała głoski szumiące z programem „ Logopedia”. Uczniowie ćwiczyli wibrację języka dla prawidłowego wybrzmiewania głoski r.


Efekty z realizacji zajęć w miesiącu marcu:
 • usprawnienie aparatu artykulacyjnego;
 • uzyskanie pionizacji języka, usprawnienie warg, żuchwy oraz podniebienia miękkiego;
 • umiejętność wybrzmiewania głoski cz w izolacji i sylabach;
 • utrwalenie głosek szumiących w zdaniach i krótkich wierszach;
 • utrwalenie głosek dźwięcznych w wyrazach i zdaniach;
 • utrwalenie prawidłowego toru oddechowego w pozycji leżącej i stojącej;
 • zdiagnozowanie problemów w mówieniu u nowych uczniów;
 • umiejętność różnicowania głosek szumiących od syczących;
 • umiejętność rozdźwięczniania aparatu mowy;
 • utrwalenie głosek szumiących z programem „ Logopedia”;
 • uzyskanie wibracji języka dla prawidłowego wybrzmiewania głoski r.
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL